2018 62 2

Hva vil en forlenget rullebane på Vadsø lufthavn gi av gevinster?

Analysen fokuserer på næringsvirkninger av to forlengelsesalternativer, til henholdsvis 1 500 og 2 500 meter. I vurderinger av næringsvirkninger av de ulike alternativene anslår vi at en utvidelse til 1 550 meter ikke gir utslag på endret rutetilbud. Virkninger på rutetilbudet og tilhørende næringsvirkninger av å forlenge rullebanen til 2 500 meter er usikre. Vi har derfor valgt å etablere et høyt og lavt scenario.

I det høye scenarioet, som innebærer at flyplassen er utløsende for vekst i reiselivet på Varangerhalvøya, finner vi at forlengelsen av rullebanen bidrar til en omsetningsvekst i regionen på 458 millioner kroner i 2025, med positive følgevirkninger for sysselsetting og bolyst. I det konservative anslaget, som innebærer rolig vekst fremover, finner vi grunnlag for å si at reiselivet vil ha en omsetningsvekst på mellom 17 millioner kroner i 2025.

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo