skip to Main Content

Hva vil en forlenget rullebane på Vadsø lufthavn gi av gevinster?

Analysen fokuserer på næringsvirkninger av to forlengelsesalternativer, til henholdsvis 1 500 og 2 500 meter. I vurderinger av næringsvirkninger av de ulike alternativene anslår vi at en utvidelse til 1 550 meter ikke gir utslag på endret rutetilbud. Virkninger på rutetilbudet og tilhørende næringsvirkninger av å forlenge rullebanen til 2 500 meter er usikre. Vi har derfor valgt å etablere et høyt og lavt scenario.

I det høye scenarioet, som innebærer at flyplassen er utløsende for vekst i reiselivet på Varangerhalvøya, finner vi at forlengelsen av rullebanen bidrar til en omsetningsvekst i regionen på 458 millioner kroner i 2025, med positive følgevirkninger for sysselsetting og bolyst. I det konservative anslaget, som innebærer rolig vekst fremover, finner vi grunnlag for å si at reiselivet vil ha en omsetningsvekst på mellom 17 millioner kroner i 2025.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo