2019 3 2

Nytt skreddersydd verktøy for måling av gevinster i kommunesektoren

På oppdrag for KS har Menon Economics utarbeidet et verktøy for oppfølging av kommune- og fylkessammenslåinger. Verktøyet består av indikatorer og veiledning for målinger og oppfølging av gevinster. Veiledningen i gevinstrealisering er basert på eksisterende metodikk og tilpasset problemstillingene knyttet til kommunesammenslåingsprosesser.

I rapporten gis eksempler på hvordan metodikken kan benyttes i praksis i ulike trinn i gevinstrealiseringsprosessen, med forslag til utvalgte indikatorer for utviklingen i resultater over tid. Et større indikatorsett NULLPUNKT.xls er tilgjengelig på KS’ nettside. Samlet gir dette verktøyet muligheter til at de sammenslutningene selv kan velge ut fra målsettingene i det enkelte tilfelle.

Menons rapport kan lastes ned her.

Verktøyet omtales også på KS hjemmeside.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo