skip to Main Content

Stor suksess med Mentortjenester til gründere

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Menon evaluert Mentortjenesten for gründere.  Mentortjenesten er et kompetansevirkemiddel der kompetansen kjøpes av gründer med støtte fra Innovasjon Norge. Tjenesten skal stimulere til og fasilitere bruk av rådgivningstjenester blant små og unge foretak. Tanken er at eksterne rådgivere kan tilføre bedriftene kompetansen som trengs for å sikre vekst og lønnsomhet fremover. Evalueringen viser at Mentortjenesten i hovedsak benyttes av yngre bedrifter som er innovative og har et innovasjonspotensial på internasjonalt nivå. Støtten gis til bedrifter i en tidlig fase der det tilbys flere andre finansielle virkemidler, i tillegg til kompetansehevende virkemidler. Det som skiller Mentortjenesten fra andre virkemidler, er at Mentortjenesten tilbyr skreddersydd kompetanse tilpasset gründers behov. Effektanalysene gjennomført i forbindelse med evalueringen gir tydelige indikasjoner på at Mentortjenesten har hatt en positiv innvirkning på bedriftenes økonomiske vekst, slik som verdiskaping- og sysselsettingsvekst.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo