21. februar 2019

Analyse av stykkpris og medgått tid

På oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet har Menon Economics og Oxford Research analysert bruken av stykkpris og salær for utbetaling av honorar til advokater. Formålet ... Les mer

6. februar 2019

MERE om nordiske økosystemtjenester

På oppdrag for Nordisk ministerråd (NMR) har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi, MERE, utarbeidet en policy brief om nordiske økosystemtjenester – eksempler, anvendels... Les mer