29. januar 2020

Konsekvenser av redusert kjøttforbruk

På oppdrag fra MatPrat har Menon i to rapporter sett på konsekvenser for jordbruket og matproduksjonen hvis kjøttforbruket i Norge reduseres det neste tiåret. Den første rap... Les mer

29. januar 2020

Stabile konkurranseforhold i Norge

På oppdrag for Konkurransetilsynet har Menon estimert utviklingen i næringskonsentrasjon i norske næringer i perioden 1992 til 2018, der næringskonsentrasjon fungerer som en pro... Les mer

21. januar 2020

Gevinster ved kommunesammenslåinger

Menon har analysert tre tidligere kommunesammenslåinger i et prosjekt for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten er å formidle erfaringer til de nylig sammenslåtte k... Les mer

17. januar 2020

Nye muligheter i Bergensregionen

I denne analysen studerer Menon, i samarbeid med COWI, effektene en etablering av flere datasentre i Bergensregionen vil ha på sysselsetting, verdiskaping og videre næringsutvikli... Les mer

16. januar 2020

Er data «den nye oljen» for Norge?

På oppdrag fra NHO har Menon, i forbindelse med NHOs «Veikartprosess», utarbeidet rapporten «Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?». Rapporten viser vi at data som re... Les mer