2019 70 2

Evaluering av klimatilpasningsnettverket I Front

Klimatilpasningsnettverket I Front ble etablert i 2015 og er et samarbeid mellom elleve bykommuner og Miljødirektoratet. Formålet med nettverket er å videreutvikle klimatilpasningsarbeidet i Norge gjennom kompetanseheving, kunnskapsdeling og utprøving av klimatilpasningstiltak. Målet er å øke klimarobustheten til nettverkskommunene og andre kommuner. Nettverksperioden ble satt til fem år ved etablering.

Denne evalueringen gir en gjennomgående vurdering av I Front-nettverket med fokus på måloppnåelse. Evalueringen viser at formelle nettverk er et relevant virkemiddel for dette arbeidet, og at nettverket har oppnådd mye med begrensede midler. Evalueringen peker også på forbedringsområder og viser til mulige løsninger på disse i en eventuell forlengelse av nettverksperioden. Særlig bør en vurdere i hvilken grad nettverket direkte skal bidra til å videreutvikle klimatilpasningsarbeidet i andre kommuner enn nettverkskommunene, og eventuelt utarbeide bedre strategier for å oppnå til dette. En bør styrke systemene for å involvere flere kommunalområder i hver ettverkskommune, slik at flere tar del i kompetansehevingen og en reduserer avhengigheten av kommunens kontaktperson i nettverket.

Evalueringen påpeker at skal I Front-kommunene være fyrtårn for kommunal klimatilpasning i Norge og skal kunnskapen generert i nettverket komme andre kommuner til gode, bør det investeres sterkere i nettverket og i strategier for å overføre kunnskap til andre. Innen dagens budsjettrammer vil dette være krevende. Det kan derfor vurderes om det i fremtiden skal tildeles mer midler til dette arbeidet.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontaktperson i Menon er Øyvind Nystad Handberg.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo