17. desember 2018

Tiltak for å ta vare på truet natur

I et stort prosjekt for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) utarbeidet kostnader for en rekke aktuelle tiltak for å ta vare på 90 truede arte... Les mer

19. november 2018

Klimatiltak innenfor kollektivtransport

Samferdselsdepartementet arbeider nå med en ny plan for å nå målet om en fossilfri kollektivtransport innen 2025, og Menon har, i samarbeid med TØI og DNV GL, utredet mulige kl... Les mer