25. juni 2019

Effektmåling av Nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Senja og Gaularfjellet. Formålet med oppdraget har ... Les mer

14. juni 2019

Fellesgodefinansiering i reiselivet

På oppdrag for Visit Sognefjord har Menon Economics vurdert mulige finansieringsløsninger på en rekke konkrete fellesgodeproblemer for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen kan ... Les mer

7. juni 2019

Utredning av filmfond for Oslo kommune

På oppdrag for Oslo kommune har vi utredet mulige modeller for nytt filmfond i Oslo eller i tilknytning til et eksisterende investeringsfond for film. Målet med oppdraget har vær... Les mer

4. juni 2019

Bildeling og klimagevinster i Trondheim

Menon Economics har utredet tilrettelegging for bildeling som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp i Trondheim kommune. Det er ikke opplagt at økt bruk av bildeling gir ... Les mer