9. desember 2019

Hvor mye er Oslofjorden verdt?

I samarbeid med forskere i NIVA, NINA og SSB har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) vurdert det økonomiske bidraget av økosystemtjenestene i Oslofjorden. Vi har br... Les mer