29. mai 2019

Kultur for vekstbedrifter

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Menon Economics kartlagt kjennetegn ved høyvekstselskaper og selskaper som har blitt revitalisert fra å ha lav til høy vekst. Vi har videre l... Les mer

23. mai 2019

Fra elektrifisering til eksporteventyr?

På oppdrag for Energi Norge har Menon Economics gjennomført en analyse av verdiskapingsvirkninger knyttet til forskning, utvikling og innovasjon som følge av en ambisiøs fremsky... Les mer

27. april 2019

Helsenæringens verdi 2019

Helsenæringens verdi 2019 ble lansert 25. april på NHOs helsenæringskonferanse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra et bredt konsortium av private og offentlige aktører i helse... Les mer