Sølvverket Kongsberg Kampenhaug/Barlinddalen.
Fotograf Berg Fra Laget. Vi Har Fått Lov Til å Bruke Fotoene.

Menon sjekker elgjaktas verdi

På oppdrag fra Statskog gjennomfører Menon Economics en undersøkelse blant jegere for å synliggjøre verdien av elgjakt i Norge. Formålet med undersøkelsen er å dokumentere i hvilken grad og hvordan elgjakta bidrar til økt livskvalitet for elgjegere. Svarene vil øke vår forståelse av hva elgjakta betyr, og gi et bedre grunnlag for elgforvaltning og rekruttering av elgjegere. Vi håper at flest mulig elgjegere vil tenke gjennom jaktopplevelsen sin ved å svare på spørreundersøkelsen, slik at vi får et representativt bilde av elgjakta i Norge. Undersøkelsen er avgrenset til de som har jaktet elg i løpet av 2019. De som har deltatt på jakta uten våpen oppfordres også til å svare. Undersøkelsen tar cirka 15-20 minutter å gjennomføre. Ved å delta i under­søkelsen er du med i trekning av 15 Jerven Fjellduken original. Alle svar blir anonymisert og konfidensielt behandlet i henhold til EUs personvernforordning (GDPR).

Statskog sin omtale av undersøkelsen og prosjektet finner du her.

Har du jaktet elg ila. høsten kan du svare på undersøkelsen her.

Kontaktperson i Menon: Simen Pedersen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo