Dagligvare

Menon skal utrede årsaker til ulike innkjøpspriser i den norske dagligvarebransjen

Vi er glade for å kunne meddele at Menon Economics skal bistå Nærings- og fiskeridepartementet i vurderingen av mulige konsekvenser av å innføre restriksjoner på forskjeller i innkjøpspriser. Vårt arbeid skal, sammen med vurderingene til arbeidsgruppen ledet av professor Tore Nilssen ved Universitet i Oslo, bidra til å gi departementet et godt faktagrunnlag for å beslutte hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes.

Formålet med vår utredning er å undersøke hvorfor det eventuelt har oppstått ulike innkjøpspriser i det norske dagligvaremarkedet. Vårt arbeid skal svare på to sentrale spørsmål:

  1. Hva forteller økonomisk teori om årsaker til ulike innkjøpspriser i markedet for innsatsvarer?
  2. Hva er sannsynlige årsaker til slike forskjeller i innkjøpspriser som fremkommer av sammendraget fra Konkurransetilsynets utredninger?

Vi ser frem til å gå i gang med dette spennende og svært viktige arbeidet.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo