People And Modern Technology Connection.

Rapport: Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Menon Economics fikk, sammen med Deloitte, Oxford og Struensee, i slutten av 2018 i oppdrag å gjennomføre en grundig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet i Norge, det vil si Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva, GIEK, Eksportrådet, Investinor og 13 andre aktører.

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har nå mottatt rapporten som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet og denne er nå offentlig tilgjengelig for å gi innspill på departementets nettsider. Departementet håndterer all informasjon og dialog med eksterne parter, og har også opprettet en egen nettside der rapporten og øvrig informasjon publiseres:  www.regjeringen.no/vmg.

Formålet med gjennomgangen er å sørge for at vi får mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av midlene som kanaliseres gjennom virkemiddelapparatet. Gjennomgangen skal bl.a. bidra til ryddige grenseflater og avklarte roller, brukervennlighet og et godt samspill mellom virkemidlene.  Vi har levert tre delrapporter i 2019. Siste delrapport, med konkrete anbefalinger om endringer i virkemiddelapparatet, leveres i januar.

 

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo