2019 95 2

Klimaomstilling i norsk næringsliv

Menon har på oppdrag for Eksportkreditt Norge og miljøstiftelsen Zero vurdert status for klimaomstillingen i norsk næringsliv og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst.

Våre analyser viser at størstedelen av verdiskapingen i norsk næringsliv foregår i næringer som kan karakteriseres som grønne. Samtidig står de næringene med høyest utslippsintensitet for 80 prosent av utslippene, 10 prosent av sysselsettingen og 60 prosent av eksporten.

I rapporten drøfter vi hvilke næringer som har størst potensial for grønn eksportrettet vekst, og samtidig kan opprettholde lønnsomheten i næringslivet. Vi peker på fire næringer som utmerker seg; fornybar, sjømat, maritim og prosessindustrien.

Potensialet avhenger imidlertid av at næringslivet evner å gripe mulighet når nye internasjonale markedssegment åpner seg og, for enkelte næringer, en reduksjon i utslippsintensiteten.

Rapporten fra Menon kan lastes ned her.

Les også omtale av rapporten hos Eksportkreditt.

 

 

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo