Vindsak Forskning

Menon mer i vinden

NVEs framleggelse av Nasjonal Ramme for vindkraft på land har skapt mye diskusjon om de negative miljøvirkningene. Dette har også gitt økende interesse for havvind.

Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) jobber for tiden med flere prosjekter som kartlegger miljøkostnadene av landbasert vindkraft i samfunnsøkonomisk forstand.
I en aktuell kommentar i siste nummer av Samfunnsøkonomen oppsummerer Henrik Lindhjem, Øyvind Handberg, Ståle Navrud og kolleger noen resultater av dette arbeidet. De mener miljøkostnadene i mye større grad bør undersøkes i norsk sammenheng og integreres bedre i private og offentlige beslutninger. Ikke minst gjelder det i diskusjonene om Nasjonal Ramme, i NVEs konsesjonsprosesser og ved ikke å fravike prinsippet om at forurenser skal betale, også når det gjelder naturinngrep ved vindkraftutbygging. De konkluderer med at det er på høy tid at forslaget om en naturavgift, som blant annet ble anbefalt av Grønn Skattekommisjon, tas opp igjen. Forfatterne mener det trolig også er opsjonsverdier i å vente på at havvind kan komme til erstatning for utbygging på land.

Hele den aktuelle kommentaren kan leses her.

Tidligere denne uken ble også Menon sin rapport om Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind lansert. Her er en lenke til rapporten.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo