21. oktober 2016

Har Norge råd til dyre medisiner?

Så lenge vi verdsetter effekten av nye legemidler høyere enn produksjonskostnaden skaper nye legemidler økt samfunnsøkonomisk overskudd. I forbindelse med årets Helseindustr... Les mer

13. oktober 2016

Norsk tjenesteeksport

Menon Economics har utført en studie av norsk tjenesteeksport på vegne av NHO. Rapporten ser på norsk eksport av tjenester basert på Menons Eksportdatabase og en spørreundersø... Les mer