17. september 2015

Menon har ansatt Kristoffer Midttømme

Kristoffer Midttømme er samfunnsøkonom og avslutter høsten 2015 sin PhD ved Universitetet i Oslo. Han har vært stipendiat ved Økonomisk Institutt ved UiO under doktorgradsarbe... Les mer

15. september 2015

Menon har ansatt Rune Nellemann

Rune Goul Nellemann har en MSc i Internasjonal Politisk Økonomi fra London School of Economics and Political Sciences (LSE) (2015) og en bachelor i samfunnsøkonomi fra Universitet... Les mer

10. september 2015

Menon-notat om eiendomsskatt i Oslo

Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som viser hvordan Arbeiderpartiets forslag om eiendomsskatt påvirker skatteinnbetalin... Les mer

9. september 2015

Menon ansetter Tom Colbjørnsen

Menon fortsetter satsingen på strategi og ledelse i offentlig sektor, og har ansatt Tom Colbjørnsen som assosiert partner. Tom har nylig avsluttet en periode på åtte år som re... Les mer

8. september 2015

Samfunnsøkonomiske virkninger av snus

I denne studien ser vi nærmere på helseeffektene av snus, og de samfunnsøkonomiske virkningene dette gir når tobakksforbruket endrer seg over tid. Analysen baserer seg på eksi... Les mer