skip to Main Content

Har Norge råd til dyre medisiner?

Så lenge vi verdsetter effekten av nye legemidler høyere enn produksjonskostnaden skaper nye legemidler økt samfunnsøkonomisk overskudd.

I forbindelse med årets Helseindustrikonferanse gav LMI Menon Economics i oppdrag å utarbeide en rapport som ser på samfunnsverdien av legemidler. I dette prosjektet redegjør Menon for hvordan nye legemidler skaper verdier for samfunnet. Vi drøfter hvordan slike verdier verdsettes i samfunnsøkonomiske analyser, og avslutningsvis problematiserer vi mangelen på bruk av nytte-kostnadsanalyser og konsistent verdsetting av liv og helse i forbindelse med innføring av nye legemidler. Rapporten kan leses her.

Legemiddelindustriens oppsummering etter Helseindustrikonferansen 20. oktober 2016 kan leses her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo