LMI

Har Norge råd til dyre medisiner?

Så lenge vi verdsetter effekten av nye legemidler høyere enn produksjonskostnaden skaper nye legemidler økt samfunnsøkonomisk overskudd.

I forbindelse med årets Helseindustrikonferanse gav LMI Menon Economics i oppdrag å utarbeide en rapport som ser på samfunnsverdien av legemidler. I dette prosjektet redegjør Menon for hvordan nye legemidler skaper verdier for samfunnet. Vi drøfter hvordan slike verdier verdsettes i samfunnsøkonomiske analyser, og avslutningsvis problematiserer vi mangelen på bruk av nytte-kostnadsanalyser og konsistent verdsetting av liv og helse i forbindelse med innføring av nye legemidler. Rapporten kan leses her.

Legemiddelindustriens oppsummering etter Helseindustrikonferansen 20. oktober 2016 kan leses her.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo