skip to Main Content

Stor variasjon i økonomisk vekst mellom fylkene i Midt-Norge

På oppdrag for sparebanken Midt-Norge har Menon analyser den makroøkonomiske utviklingen i Midt-Norge og Møre og Romsdal. Den økonomiske situasjonen i regionen spriker.

Verdiskapingen i Nord-Trøndelag vokser jevnt, tross oljebremsen i resten av landet og fylkets relativt sterke eksponering mot offshore-næringen. Industrien har vist seg mer robust mot nedgangen enn tidligere antatt. Eksport av fisk når nye høyder i 2016 og bidrar markant til veksten i år.

I Sør-Trøndelag forventes verdiskapingen å være stabil og noe høyere enn landsgjennomsnittet ut 2018. Tilflytting av innbyggere til Trondheim skaper høy boligprisvekst og boliginvesteringene følger etter. I tillegg bidrar eksport av fisk til å holde den økonomiske veksten relativt høy de kommende årene.

Møre og Romsdal er sterkt berørt av fallet i offshore leverandørindustri og maritim sektor. Total verdiskaping faller derfor markant i 2016. Til neste år ser det derimot litt lysere ut.
Du kan lese Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Nordvestlandet i sin helhet her. En kortversjon av Menons makroøkonomiske prognose for regionen er også sammenfattet her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo