10. mars 2017

Bruker vi for mye på helse?

På oppdrag for Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund har Menon utført en analyse av de offentlige helseutgiftene. Rapporten vurderer på utviklingen i bevilgningene til helses... Les mer