12. mai 2016

Evaluering av NVE

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Menon Economics, i samarbeid med Agenda Kaupang, Thema Consulting Group og A2, evaluert NVEs målop... Les mer

3. mai 2016

Evaluering av seks klyngeprosjekter

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Menon evaluert to NCE-prosjekter og fire Arena-prosjekter. NCE-prosjektene ble evaluert i forkant av tredje kontraktsperiode, mens vi gjennomfø... Les mer

20. april 2016

Effektanalyse av X Games 2016 i Oslo

X Games er et internasjonalt actionsports-arrangement eid av amerikanske ESPN. Det har blitt avholdt hvert halvår siden 1995. I år var Oslo for første gang vertskap for X Games i... Les mer

18. april 2016

Enormt vekstpotensial for maritim næring

Menon har på oppdrag av Forskningsrådet identifisert og beskrevet de viktigste drivkreftene for maritim næring de neste tiårene. Rapporten presenterer syv viktige drivkrefter og... Les mer

6. april 2016

Ny rapport om offentlige anskaffelser

Hvordan kan staten og kommunene bidra til innovasjon og grønne løsninger når de kjøper varer og tjenester? På oppdrag av NFD og KLD har Menon sett på hvordan offentlige virkem... Les mer