skip to Main Content

Ringvirkninger av utenlandske Norwegian-passasjerers konsum i Norge.

Norwegians flyvninger av utenlandske turister til Norge bidrar, ifølge Menons beregninger, til en meromsetning i norsk næringsliv på 11,5 milliarder kroner. Meromsetningen legger grunnlaget for nær 16 000 arbeidsplasser. Arbeidsplassene skapes hovedsakelig innenfor hotell og restaurant, transport, varehandel og opplevelsesbedrifter.

Meromsetningen er geografisk spredt og legger grunnlaget for ringvirkninger i form av arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i hele Norge. Sysselsettingseffekten er sterkest på Vestlandet, Oslo og
indre østlandsområdet.

Rapporten kan leses her

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo