skip to Main Content

Befolkningsutviklingen i Nord-Norge – går det gal vei?

NYE TRENDER

  • For ti år siden begynte befolkningsveksten i Nord-Norge å ta seg markant opp. De siste tre årene har dessverre veksten dabbet av igjen.
  • Dersom denne nye trenden fortsetter, vil Nord-Norge igjen bli Norges befolkningsmessige bakgård som jevnt og trutt lekker folk sørover.
  • Det er nå politikere, næringsliv og offentlig sektor må ta tak for å snu den nye trenden og få pilene til å peke i riktig retning.
  • I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan befolkningen har utviklet seg over tid. Vi ser først på de langsiktige trendene, og deretter på utviklingen i nyere tid.

Les rapporten her

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo