27. juni 2015

Positiv utvikling i TTOene de siste årene

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) har fått utarbeidet en porteføljeanalyse om aktiviteten i åtte norske TTO-er siden 2005, og verdiskapingen dette har gitt samfun... Les mer

25. juni 2015

Evaluering av Trøndelag Reiseliv

Menon har evaluert landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv etter organisasjonens relevans, måloppnåelse og effektivitet med fylkeskommunene i Trøndelag som oppdragsgiver. Reiseliv... Les mer