skip to Main Content

Menon lager online statistikkløsning for hele Nord-Norge

Gyv løs, her skal det telles!

I samarbeid med Amplify Data Science, på oppdrag fra Agenda Nord-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge, har Menon lansert en unik database med statistikk over Nord-Norge. I over 60 tabeller kan du lett analysere fakta om regionen innenfor omåder som:
• Arbeidsmarked
• Bolig, bygg og anlegg
• Demografi
• Fiske og akvakultur
• FoU og entreprenørskap
• Næringsliv
• Husholdninger
• Offentlig sektor
• Økonomiske forventninger
• Verdiskaping

Med Nord-Norge-telleren kan du lage egne grafer etter smak og behag. Statistikken kan også illustreres i et kart over landsdelen, fordelt på fylke og kommuner. Med tabellformatet kan du lett hente tallene til videre bruk i andre verktøy også.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo