skip to Main Content

Full fart på nordnorsk økonomi

Menons ferske prognoser i Konjunkturbarometeret Nord-Norge varsler høy økonomisk vekst i nord de kommende årene. Hovedårsakene til gylne tider i nord er kraftig vekst i sjømat- og reiselivsnæringen, økende eksport fra prosessindustrien, og ikke minst at Nord-Norge har vært mindre utsatt for oljebremsen. I artikkelen Nordnorsk økonomi – de viktigste næringene kan du lese mer om den økonomiske optimismen i nord.

Utviklingen i norsk økonomi er derimot ikke like lystig lesning. Norsk økonomi er i bedring, men det går fremover med små skritt. Privat konsum og høye investeringer i bolig og offentlig sektor vil drive veksten de kommende to årene. Utsikter til bedring i offshorerettet næringsliv er lyspunkter som trekker opp veksten på sikt. Her er Menons prognoser for norsk økonomi de neste par årene.

Menon analyserer makroøkonomiske utviklingstrekk også utenfor landets grenser. I artikkelen «Global usikkerhet kaster skygger over Nord-Norge» omtaler vi store usikkerhetsmomenter som kan bremse den globale veksten de nærmeste årene. Det dreier seg om økende proteksjonisme, vaklende storbanker, mulige militærkonflikter i Asia og ny isfront mellom Russland og Vesten. Alt dette kan dempe aktiviteten globalt, og dermed også i Nord-Norge. Her forklarer vi hvordan.

Foruten den globale usikkerheten viser verdensøkonomien tegn til en forsiktig bedring. Til tross for lav vekst i Eurosonen og Japan, og svakere vekst i Kina fremover, vil verdensøkonomien styrke seg litt fra dagens vekst på ca. 3 prosent. På kbnn.no kan du lese mer om verdens økonomiske utvikling region for region.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo