16. februar 2018

Evaluering av klimasats

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. Menon Economics gjennomfører på oppdrag av Miljødirektoratet en treårig følgeevaluer... Les mer

6. februar 2018

Økonomien i musikkdramatisk scenekunst

Menon har gjennomført en analyse av økonomien i det musikkdramatiske scenekunstfeltet. Musikkdramatisk scenekunst skiller seg fra tradisjonelt teater og annen scenekunst ved at mu... Les mer

1. februar 2018

Hvem eier bitcoin?

Nesten 200 000 nordmenn eier bitcoin eller annen kryptovaluta. Til sammenlikning var det rundt 350 000 personer som eide aksjer på Oslo Børs i 2016. Menon Econo... Les mer

1. februar 2018

Ny rammeavtale med Avinor

Som eneste leverandør er Menon tildelt rammeavtale med Avinor som rådgiver for nytte-kostnadsanalyser for ytre miljø. Vi skal bistå Avinor som ønsker å få utarbeidet et ramm... Les mer