9. august 2017

Kommune-NM 2017

Kommune-NM er en rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i norske kommuner, utarbeidet for NHO. Kommune-NM 2017 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsm... Les mer

2. august 2017

Effektmåling av nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Rondane og Varanger. Formålet med oppdraget har væ... Les mer

6. juli 2017

Kulturminnefondets samfunnsnytte

På oppdrag fra Kulturminnefondet har Menon kartlagt fondets samfunnsnytte, med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk metode. Vi finner at Kulturminnefondets tilskuddsordning bidrar... Les mer