20. desember 2017

Hvem finansierer Norge?

Utenlandske banker trekker seg ut av distriktene.

Menon Economics har på oppdrag fra Sparebankforeningen gjennomført en grundig analyse av hvordan norske bedrifter finan... Les mer

7. desember 2017

Effektene av økende norsk grensehandel

Grensehandelen de siste 12 månedene har økt med 23 prosent og ført til tap av 11 750 arbeidsplasser, tap av 7,8 mrd. kroner i verdiskaping og tap av minst 4,9 mrd. kroner i offen... Les mer

15. november 2017

Rammeavtale med DSB og Valgdirektoratet

Menon Economics er tildelt rammeavtaler med Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) og Valgdirektoratet. Oppdragene under rammeavtalene vil kunne omfatte samfunnsøko... Les mer

14. november 2017

G.U.D og Nord-Norge

Statsministeren og 500 ledere fra nordnorsk næringsliv og offentlig sektor er i dag samlet for å drøfte G.U.D. og Nord-Norge. Det handler om globalisering urbanisering og digital... Les mer

14. november 2017

Rammeavtale med Skatteetaten

Menon Economics AS, sammen med Evry, BEKK, Vivento, Holte Consulting og Agenda Kaupang, er tildelt rammeavtale med Skatteetaten. Rammeavtalen skal dekke Skatteetatens behov for bist... Les mer

13. november 2017

Rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Menon Economics, sammen med KPMG og Opinion, er tildelt en rammeavtale med Politiets fellestjenester. Avtalen skal gjelde for Politidirektoratet og Politi- og lensmannsetaten, som v... Les mer