skip to Main Content

Hva koster det å unngå fremmede skadelige plantearter?

Fremmede skadelig arter regnes som en av de største truslene mot biologisk mangfold på verdensbasis. Sammen med kollegaer i Norsk institutt for naturforskning (NINA) har Kristin Magnussen og Ståle Navrud, ved Menon Centre for Environmental and Resource Economics (MERE), vurdert aktuelle tiltak for å bekjempe og unngå spredning av ulike fremmede og skadelige plantearter. MERE har vurdert og beregnet tiltakskostnader og gjennomført tiltaksanalysene, mens NINA har stått for de naturvitenskapelige vurderingene.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo