skip to Main Content

Økonomien i musikkdramatisk scenekunst

Menon har gjennomført en analyse av økonomien i det musikkdramatiske scenekunstfeltet. Musikkdramatisk scenekunst skiller seg fra tradisjonelt teater og annen scenekunst ved at musikken er drivende for handlingen i stykket.

Analysen viser at musikkdramatisk scenekunst er en viktig bidragsyter til scenekunstfeltet. En tredjedel av de samlede billettinntektene til scenekunstfeltet kommer fra musikkdramatiske oppsetninger. Samtidig ser vi at musikkdramatiske oppsettinger er svært populære og at disse i gjennomsnitt genererer mer billettsalg enn andre oppsetninger. Samlet omsatte musikkdramatisk scenekunst for 1,4 milliarder kroner i 2016 – av dette utjorde billettinntektene om lag 340 millioner kroner.

I tillegg til billettsalg og omsetning ved scenene finner vi at det er betydelige ringvirkninger til det lokale næringslivet der musikkdramatiske forestiller settes opp. I Oslo anslås ringvirkningene til å gi en tilleggsomsetning i øvrig lokalt næringsliv på mellom 25 og 40 prosent utover billettinntektene.
Analysen viser at det er relativt få som kan livnære seg på musikkdramatisk scenekunst alene. I en spørreundersøkelse til de som arbeider med å skape musikkdramatisk scenekunst ser vi at det kun er 13 prosent av respondentene som har en inntekt fra musikkdramatisk scenekunst som kan sies å ha en inntekt som er høy nok til at de kan leve av den.

For de øvrige respondentene i spørreundersøkelsen ser vi to tydelige tendenser: En enkelte sikrer seg en inntjening man kan leve av gjennom andre kanaler innenfor (scene)kunstfeltet. De øvrige har en og er nødt til å sikre ekstra inntjening utenfor kunstfeltet.
Studien er gjennomført på oppdrag fra Musikkteaterforum, NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og Musikkteaterhøyskolen. Studien har i tillegg fått tilskudd fra Produsentforeningen for Privatteatre og Oslo kommune.

Rapporten kan du lese her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo