1. februar 2018

Hvem eier bitcoin?

Nesten 200 000 nordmenn eier bitcoin eller annen kryptovaluta. Til sammenlikning var det rundt 350 000 personer som eide aksjer på Oslo Børs i 2016. Menon Econo... Les mer

1. februar 2018

Ny rammeavtale med Avinor

Som eneste leverandør er Menon tildelt rammeavtale med Avinor som rådgiver for nytte-kostnadsanalyser for ytre miljø. Vi skal bistå Avinor som ønsker å få utarbeidet et ramm... Les mer

31. januar 2018

Nye partnere og seks nyansettelser i Menon Economics

Caroline Wang Gierløff og Kristoffer Midttømme er tatt opp som nye partnere i selskapet fra og med 01.01.2018. Vi gratulerer! Det er i tillegg en stor glede å formidle at vi har ansatt følgende personer med oppstart i 2018: Ellen Balke Hveem avsluttet masterstudiet i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) våren 2017. Siden februar i år har hun jobbet ved Internasjonal Avdeling i det svenske Finansdepartementet. Ellen kommer til Menon etter påske 2018. Katinka Holtsmark kommer direkte fra Universitetet i Oslo. Ikke som student, men som postdoktor ved Økonomisk Institutt. Katinka tok sin PhD i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, 2015, og starter som seniorøkonom i Menon i august 2018. Linn Karina Stormo er siste-års student på NTNU i Trondheim, hvor hun går på 5 -årig integrert master i samfunnsøkonomi. Gjennom studieårene har Linn jobbet som øvingslærer i mange fag. Linn starter i august. Bettina Eileen Engebretsen er i gang med siste året på samfunnsøkonomisk analyse (profesjonsstudiet) ved Universitetet i Oslo. Bettina har en fortid som aktiv langrennsløper og landslagsutøver i Taekwondo. Også Bettina starter i august. Eirik Berger studerer på NHH i Bergen hvor han er sisteårsstudent på Master i økonomi og administrasjon med hovedprofil i økonomisk analyse og sideprofil i samfunnsøkonomi. Eirik har også erfaring med økonomisk journalistikk i både Finansavisen og Dagens Næringsliv. Eirik er klar for Menon i august 2018. Sist, men ikke minst så har vi også ansatt Nina Bruvik Westberg. Nina er ansatt fra mai 2018, men starter som seniorøkonom først i september. Nina har en doktorgrad i økonomi fra NMBU, og hun har erfaring fra undervisning og forskningsformidling. Nina kommer til Menon fra Vista Analyse.

18. januar 2018

Publisering i Research Policy

Gjermund Grimsby i Menon har fått aksept for publisering av forskningsartikkelen "Partly risky, partly solid - performance of public innovation loans" i nivå-2 tidsskriftet "Resea... Les mer