2019 10 2

Utenlandske flyreisende: Omfang og betydning for økonomien i norske regioner

I denne omfattende rapporten kartlegges utenlandske flypassasjerer som kommer til Norge på kortere opphold. Vi ser på hvor de reiser, hva de konsumerer og vi beregner deres bidrag til verdiskaping i norske regioner. Rapporten er skrevet på oppdrag for Avinor. Vi er i tillegg opptatt av å vurdere forhold som kan påvirke eller forklare hvorfor noen regioner i Norge har større vekst enn andre regioner målt i antall utenlandske besøkende som kommer til Norge luftveien.

Det eksisterer et rikt datamateriale som beskriver utenlandske flypassasjerers atferd i Norge, men det er et problem at ulike undersøkelser som dekker de samme aktivitetene, gir ulike svar. Et sentralt mål med denne studien er derfor å vurdere de ulike datakildene opp mot hverandre og identifisere den best mulige beregningsmetoden for å fastslå et riktig anslag på deres reise og forbruksatferd, og derav de økonomiske effektene som skapes.

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo