2019 Bomring

MERE om miljøavgifter i Samfunnsøkonomen

I siste nummer av Samfunnsøkonomen skriver Henrik Lindhjem ved Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) og kolleger i SSB, NMBU og Devoteam om folks preferanser for miljøavgifter.
Grønn skattekommisjon foreslår blant annet avgifter på rødt kjøtt og bomavgift for å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensing. Implementering krever støtte i befolkningen, men vi vet lite om hvilken aksept slike avgifter har – utover det vi kan lese om protestaksjoner osv. i mediene. Vi gjennomførte en nasjonal spørreundersøkelse om folks aksept av de to avgiftene.

Til tross for informasjon i undersøkelsen om målet med avgiftene, er ca. 60 prosent imot og kun 25 prosent for at de innføres (resten vet ikke). Her er det liten forskjell mellom de to avgiftene. Folk er imidlertid i snitt likevel villige til å betale ca. 90 prosent av anbefalt avgift for rødt kjøtt, men kun ca. 25-35 prosent av anbefalt bomavgift avhengig av drivstofftype.

Bomavgifter viser seg ganske upopulære, selv i byområder der det samfunnsøkonomisk sett er et godt virkemiddel for å redusere lokale miljøvirkninger og kø fra biltrafikk.

Artikkelen kan leses her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo