2018 118b 2

Workshop-rapport: Maritim kompetanse i en digital fremtid

Denne rapporten inngår som delleveranse i hovedprosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid», som ble initiert av Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund sommeren 2018.

Spørsmålet som danner utgangspunktet for prosjektet er hvordan digitalisering vil påvirke framtidig kompetansebehov, og hvordan maritim næring kan og bør forholde seg til det digitale skiftet. Digitalisering av den maritime klyngen vil endre både arbeidsmetodikk og kompetansebehov. Endringene går dypere, bredere og fortere enn tidligere – de er eksponentielle. Målet med prosjektet er å identifisere hvilke betingelser som må være tilstede for å bidra til at det digitale skiftet blir en kilde til vekst. Dels dreier endringene seg om nye jobber, og dels vil det oppstå endrede behov for etter -og videreutdanning. Tidsperspektivet vi ser på i rapporten er frem til 2030.

Denne delrapporten oppsummerer innsikten fra en workshopprosess som ble gjennomført i Bergen, Ålesund, Oslo og Trondheim høsten 2018. Workshopene har samlet ledende personer fra den maritime klyngen og akademia til diskusjon om effekter av digitalisering for den maritime næringen. Oppmerksomheten rettes primært mot rederiene og på den operasjonelle sjøkompetansen, men den digitale transformasjonen er like relevant for resten av den maritime næringen.

Prosjektet sin hovedrapport, «Maritim kompetanse i en digital fremtid», ble publisert og overrekt til Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tirsdag 28. mai. Trykk her for å lese mer om hovedfunn fra prosjektet.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo