19. april 2023

Økonomisk analyse av mesterbedrifter

På oppdrag for Mesterbrevnemnda har Menon Economics analysert norske mesterbedrifter, samt sammenlignet mesterbedrifter med ikke-mesterbedrifter i tilsvarende næringer. Målet med... Les mer

11. april 2023

FHF-prosjektenes bidrag til verdiskaping

Denne rapporten utgjør den første av fem årlige verdivurderinger knyttet til verdiskaping i prosjektporteføljen til FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond). Prosjekt... Les mer

3. april 2023

Størrelse teller

Norske kommuner og fylkeskommuner har mange lovpålagte oppgaver, og oppfyllelse av en betydelig del av oppgavene krever ansatte med høyere utdanning. Samtidig viser flere undersø... Les mer