skip to Main Content

Startups og scaleups i Agder.

På oppdrag for NHO Agder har Menon Economics kartlagt startups og scaleups i Agder. Rapporten gir en oversikt over antall startups og scaleups, geografisk og næringsmessig fordeling, samt bidrag til sysselsetting og verdiskaping i regionen. En ny gruppe selskaper introduseres også: Scaleups i pipeline. Gruppen fanger opp selskaper som kan være fremtidens scaleups.

Arbeidsdynamikk og jobbskaping i fylket analyseres til slutt, og vi finner at unge selskaper (etablert etter 2010) har en høyere netto jobbskaping enn mer etablerte selskaper i hvert år. Disse selskapene har vært avgjørende for sysselsettingsveksten i fylket.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo