skip to Main Content

Multippel sklerose koster samfunnet 12 mrd. hvert år

14 000 mennesker i Norge lever med Multippel sklerose (MS). Hvert år blir over 500 personer diagnostisert med sykdommen og majoriteten av disse er unge mennesker i alderen 20-40 år. MS er en kronisk sykdom som rammer sentralnervesystemet og har store konsekvenser for både den som er rammet, for pårørende og for samfunnet som helhet.  På vegne av MS-forbundet har Menon utarbeidet en helt fersk rapport om samfunnskostnadene knyttet til MS. Rapporten gir en helhetlig fremstilling av de samfunnsøkonomiske konsekvensene som følge av sykdommen og belyser en rekke viktige tema. Blant annet verdien av innsatsen til pårørende og det samfunnsøkonomiske tapet som følge av at MS-rammede faller helt eller delvis ut av arbeidslivet.

I arbeidet med rapporten har vi både snakket med personer som er rammet av sykdommen, pårørende og Norges fremste eksperter på MS. Til tross for store medisinske fremskritt de siste årene og bedre tilgang på nye innovative behandlinger, er det fortsatt om lag halvparten av MS-rammede som ikke er i arbeid. Vi har estimert at dette utgjør en årlig samfunnskostnad på over 5 milliarder kroner og står for om lag 46 prosent av de totale samfunnskostnadene som til sammen er estimert til 12 milliarder kroner i 2022. MS-rammede forteller at redusert arbeidsevne i hovedsak skyldes fatigue, et symptom som det i dag finnes få effektive behandlingsmetoder for.

Rapporten ble lansert onsdag 16.august på Arendalsuka og har allerede blitt omtalt i både Dagens Medisin og Health Talk.

Ansvarlig for rapporten er Erland Skogli. Rapporten kan leses her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo