10. november 2020

Et hav av konflikter?

– Når en næring begynner å ødelegge for en annen, da blir det krig. Det sier fisker Tommy Pettersen, som sammen med Hammerfest-ordfører Marianne Sivertse... Les mer

29. oktober 2020

Lokale virkninger av vindkraft

Det er for tiden stort engasjement rundt vindkraft og virkninger for berørte lokalsamfunn. Likevel er det fortsatt liten dokumentert kunnskap om lokale virkninger av vindkraft i No... Les mer