30. mai 2023

Hvem har makt i norsk klimapolitikk?

På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Fridtjof Nansens Institutt og Menon sammenstilt 15 tekster om maktforhold i norsk klimapolitikk.  Arbeidet drøfter hvem som har makt i norsk... Les mer