1. desember 2023

Samfunnsverdien av aktiv rehabilitering

Over 90 000 personer lever med ervervede ryggmargs- eller hjerneskader i Norge. Selv om det ofte er snakk om alvorlige skader som varer livet ut, er det likevel gode muligheter for ... Les mer

13. november 2023

Kvam herads næringsutvikling

I forbindelse med revisjon av kommunedelplan for nyskaping, næring og kompetanse, har Kvam herad behov for en evaluering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Som et b... Les mer

10. november 2023

Evaluering av programmene for sjøfugl

Miljødirektoratet bidrar til finansiering av fire programmer for sjøfugl: SEAPOP, SEATRACK, «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl» og «lokal overvåking av sjøfug... Les mer