5. januar 2021

Destinasjonsanalyser for NHO Reiseliv

I 2019 og 2020 har Menon Economics, på oppdrag for NHO Reiseliv, utarbeidet 10 destinasjonsanalyser hvor vi ser nærmere på reiselivets verdi og betydning i Norges største byer o... Les mer

12. november 2020

Virksomhetsstyring i offentlig sektor

Menon styrker nå satsingen på virksomhetsstyring i offentlig sektor. I dag utgjør dette fagområdet om lag en fjerdedel av vår samlede aktivitet. Vår ambisjon er å flerdoble a... Les mer