skip to Main Content

Gigawatt krever megaløft: Kompetansebehov i den norske havvindnæringen frem mot 2035

På oppdrag for Norwegian Offshore Wind og Tekna har Menon Economics gjennomført en studie tilknyttet kompetansebehovet i havvindnæringen.

Målet med oppdraget var å identifisere om det foreligger et gap mellom kompetansen som er etterspurt og utdanningstilbudet, og videre gjøre en vurdering av hvordan det potensielle gapet kan imøtekommes. Rapporten er den første i sitt slag hvor det er gjort en slik detaljert analyse av kompetansebehovet i havvind. Den undersøker om det er et gap mellom kompetansen bransjen etterspør og utdanningstilbudet som finnes i dag, både innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og yrkesfaglig utdanning på videregående skole. I rapporten gis det viktige innspill til hvordan utdanningssektoren i Norge bør rigges for å møte det store behovet for kvalifisert kompetanse innen havvind fram mot 2035.

Les rapporten her.

Kontaktperson i Menon er Even Aarebrot Winje

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo