skip to Main Content

Menon har beregnet inntektseffektene for bønder av forslaget i Stortingsmelding 11

Meld.St. 11 (2023-2024) introduserer en plan for å jevne ut inntektsforskjellen mellom jordbrukssektoren og resten av samfunnet. Det legges opp til et inntektsmål der gjennomsnittsinntekten i landbruket skal tilsvare det samfunnsmessige gjennomsnittet, med utelukkelse av de 10 prosent laveste og 10 prosent høyeste inntektene. I dette beregningsnotatet anslår vi hvor stor inntektsøkningen ville blitt i jordbruket, dersom man fikk full opptrapping i 2023. Vi ser på hvordan ulike valg av tallgrunnlag slår ut i gjennomsnittsinntekt, i kroner og øre, i 2023.

Les rapporten her.

Kontaktperson for studien er Leo Grünfeld.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo