12. juni 2023

Verdien av Oljedirektoratets data

På oppdrag for Oljedirektoratet har Menon Economics vurdert gevinster ved Oljedirektoratets datadelingsaktiviteter. Målet med oppdraget har vært å illustrere hvilken verdi som t... Les mer

9. juni 2023

Sjøredningstjenesten i 2050

Menon Economics har på oppdrag for Redningsselskapet gjennomført en scenarioanalyse av sjøredningstjenesten i 2050. I analysen gjennomgår vi ulike sikre og usikre drivere for fr... Les mer

7. juni 2023

Menon inviterer til frokostmøte

Lansering av ny rapport om samfunnskostnadene knyttet til overvekt og fedme

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo Tid:  Onsdag 14. juni 2023... Les mer

30. mai 2023

Hvem har makt i norsk klimapolitikk?

På oppdrag for Klimautvalget 2050 har Fridtjof Nansens Institutt og Menon sammenstilt 15 tekster om maktforhold i norsk klimapolitikk.  Arbeidet drøfter hvem som har makt i norsk... Les mer