5. februar 2021

Strategier for grønn maritim eksport

Menon har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, utarbeidet en rapport om hva som skal til for å skape økt maritim eksport basert på grønne løsninger. Maritim indus... Les mer

1. februar 2021

Klimavurderinger av Oslos kommunebudsjett

Kommunene har ambisiøse mål om å redusere utslippene av klimagasser fram mot 2030 og 2050, og klimatilpassing er et nytt tema der kommunene legger strategier for å sikre høyest... Les mer

24. januar 2021

Energiutredning for Bergen

Menon har kartlagt historisk energiforbruk i Bergen kommune for årene 2009 til 2018, og framskrevet forbruket til 2030. Etter våre anslag har energiforbruket vært noenlunde uendr... Les mer