skip to Main Content

Oppstartsmiljøene i Oslo Science City

På oppdrag for Oslo Science City har Menon Economics kartlagt oppstartsmiljøer i Oslo Science City (OSC). Målet med oppdraget var å etablere et kunnskapsgrunnlag for å skape en felles forståelse for oppstartsaktivitet i innovasjonsdistriktet, i tillegg til en vurdering av kvaliteten og eventuelle mangler i innovasjonsøkosystemet.

Sannsynligheten for suksess øker dersom oppstartsbedriftene får utvikle seg i et innovasjonsdistrikt der man samspiller tett med forskningsmiljøer, bedriftsnettverk, andre entreprenører, investorer og ulike typer tilretteleggere. Vi ser at oppstartsmiljøene i Oslo Science City har et stort potensial fremover, samtidig som det behov for å gjøre grep for å øke oppstartsaktiviteten. I rapporten peker vi på konkrete tiltak for å stimulere innovasjonsaktivitet i oppstartsmiljøene.

Rapporten kan du laste ned her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo