28. september 2020

Ørn og norsk reiseliv

Reiselivet er viktig for sysselsetting og verdiskaping i Norge. Norsk natur og dyreliv er en sentral del av å tiltrekke seg turister, og havørn og kongeørn er viktige symbolarter... Les mer

28. september 2020

GCE Blue Maritime Cluster – klyngeanalyse

Menon Economics har for femte gang utarbeidet den årlige klyngeanalysen av GCE Blue Maritime Cluster i Møre og Romsdal på oppdrag fra klyngen selv. Rapporten viser utviklingen i ... Les mer