6. mars 2024

Fremtidens finansieringsmodell for Feide

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Menon Economics utredet fremtidige finansieringsmodeller for fellesløsningen Feide i grunnopplæringen. Målet har vært å sikre en bær... Les mer

4. mars 2024

Evaluering av Miljøstatus

Menon Economics har på oppdrag for Miljødirektoratet evaluert hvorvidt nettstedet Miljøstatus oppfyller oppdraget sitt, samt kartlagt målgruppen og ulike brukeres behov. Miljøs... Les mer