26. mars 2019

Lokal klimatilpasning

Erfaringer fra arbeid med klimatilpasningsstrategier i Oslo, Sandefjord og Kristiansand Klimaet er i endring og kommunen står i førstelinjen i møtet med konse... Les mer

21. mars 2019

Entreprenørskap i Nord-Norge

I denne rapporten ser vi nærmere på entreprenørskapet i Nord-Norge. Vi spør: Er det for lite av det? Er vilkårene for entreprenørskap like gode i nord som i sør her i landet?... Les mer

14. mars 2019

Bakgrunnsnotat om database over olje- og gassrelaterte inntekter i kommunene

Menon Economics har beregnet olje- og gassrelaterte inntekter i kommunene for 2017. I notatet finnes en detaljert beskrivelse av fremgangsmåte. I den linkede

13. mars 2019

Konsekvensene av å redusere gyldighetstiden på pass fra 10 til 5 år

Som følge av sikkerhetsutfordringer ved dagens gyldighetstid på pass, og i forbindelse med større omlegginger i norsk passforvaltning, er det behov for å vurdere gyldighetstid f... Les mer