9. mars 2020

Klimatiltak innen godstransport

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon, TØI og DNV GL i dette samarbeidsprosjektet utredet bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak innenfor... Les mer

5. mars 2020

Markedsanalyse – encelleprotein

På oppdrag fra NMBU og Foods of Norway har Menon kartlagt og analysert markedet for gjærbasert encelleprotein i dag og de neste 15 år. Det globale markedet for gjærbasert enc... Les mer