18. mai 2022

Ståa i norske kommuner

Dagens kommunesystem er basert på generalistkommuneprinsippet. Det innebærer at alle kommuner, uavhengig av folketall, geografisk plassering og andre forhold, skal ivareta de ... Les mer

12. mai 2022

Oppskrift på norsk eksportsuksess

Denne rapporten er en oppsummering av en notat-serie, bestående av tre notater, som Menon Economics har utarbeidet for Sparebanken Vest og Kongsberggruppen om utvikling i norsk eks... Les mer