20. desember 2021

Grønn Maritim strategi i havnæringene

Den maritime næringen i Norge har gått gjennom dyptgripende endringer siden århundreskiftet. Først ble næringen transformert fra tradisjonell skipsfart til å bli en komplett m... Les mer

13. desember 2021

Varanger = Utvikling

En mulighetsstudie av samfunns- og næringsutvikling i Nord-Varanger

På oppdrag fra kommunene Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg og Nesseby har Menon Economics og Bedr... Les mer

10. desember 2021

Oslo Science City: En mulighetsstudie

Sammen med arkitektkontorene A-lab og BIG har Menon og Comte Bureau utarbeidet en omfattende mulighetsstudie for en stor bydel i Oslo. Byer over hele verden utvikler innovasjonsd... Les mer

8. desember 2021

Innovasjonsdrevet grønn omstilling

På oppdrag for Vestfold og Telemark fylkeskommune har Menon Economics utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med fokus på de økonomiske ringvirkningene knyttet til realiseringen av Norc... Les mer