18. mars 2021

Verdien av bemanningsbransjen

På oppdrag for NHO Service og Handel har Menon Economics sett nærmere på verdien av bemanningsbransjen for norsk økonomi og arbeidsliv. Dette har vi gjort gjennom å beskrive br... Les mer

5. februar 2021

Strategier for grønn maritim eksport

Menon har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, utarbeidet en rapport om hva som skal til for å skape økt maritim eksport basert på grønne løsninger. Maritim indus... Les mer