14. juni 2019

Fellesgodefinansiering i reiselivet

På oppdrag for Visit Sognefjord har Menon Economics vurdert mulige finansieringsløsninger på en rekke konkrete fellesgodeproblemer for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen kan ... Les mer

7. juni 2019

Utredning av filmfond for Oslo kommune

På oppdrag for Oslo kommune har vi utredet mulige modeller for nytt filmfond i Oslo eller i tilknytning til et eksisterende investeringsfond for film. Målet med oppdraget har vær... Les mer

4. juni 2019

Bildeling og klimagevinster i Trondheim

Menon Economics har utredet tilrettelegging for bildeling som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp i Trondheim kommune. Det er ikke opplagt at økt bruk av bildeling gir ... Les mer

29. mai 2019

Kultur for vekstbedrifter

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Menon Economics kartlagt kjennetegn ved høyvekstselskaper og selskaper som har blitt revitalisert fra å ha lav til høy vekst. Vi har videre l... Les mer

23. mai 2019

Fra elektrifisering til eksporteventyr?

På oppdrag for Energi Norge har Menon Economics gjennomført en analyse av verdiskapingsvirkninger knyttet til forskning, utvikling og innovasjon som følge av en ambisiøs fremsky... Les mer