9. desember 2019

Hvor mye er Oslofjorden verdt?

I samarbeid med forskere i NIVA, NINA og SSB har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) vurdert det økonomiske bidraget av økosystemtjenestene i Oslofjorden. Vi har br... Les mer

5. november 2019

Klimaomstilling i norsk næringsliv

Menon har på oppdrag for Eksportkreditt Norge og miljøstiftelsen Zero vurdert status for klimaomstillingen i norsk næringsliv og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet ... Les mer

4. november 2019

Menon sjekker elgjaktas verdi

På oppdrag fra Statskog gjennomfører Menon Economics en undersøkelse blant jegere for å synliggjøre verdien av elgjakt i Norge. Formålet med undersøkelsen er å dokumentere i... Les mer