skip to Main Content

Verdikjeden for microchips og halvledere i Norge

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Menon kartlagt verdikjeden for microchips og halvledere i Norge.

Vår kartlegging viser at selskapene i den norske verdikjeden sysselsetter om lag 2 000 personer og genererer en samlet verdiskaping på 3,6 milliarder kroner. De norske selskapene utmerker seg særlig innen design av microchips, med spesialisering innen utvikling av chipper som benyttes i energieffektiv trådløs kommunikasjon.

Videre produseres det også microchips i Norge, hovedsakelig i form av miniatyriserte sensorer som kan registrere ulike fysiske fenomener som trykk, temperatur og akselerasjon. Disse blir brukt i et bredt utvalg næringer, inkludert luftfart, pasientnær diagnostikk, intravenøs medisin, og undervannsutforskning. Norskproduserte microchips er dessuten sendt på misjon i solsystemet om bord på Mars Rover.

Næringen har vokst betydelig de senere årene. Likevel er potensialet langt fra uttømt. Med riktig kompetanse og tilgang til kapital kan denne sektoren bli en sentral og høyt produktiv del av det norske eksportrettede næringslivet.

I rapporten har vi utforsket de ulike aspektene av denne næringen, inkludert dens kobling til forskning og utdanning, samt kompetansebehovet i næringen.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo