skip to Main Content

Oslo Outlook – Mars 2024

På oppdrag for Oslo Business Region har Menon utarbeidet Oslo Outlook – Mars 2024. Rapporten gir et oppdatert overblikk på utviklingen i Oslo det siste kvartalet av 2023, på tvers av temaene arbeidsmarked, næringsliv og attraktivitet.

Rapporten oppdateres hvert kvartal og gir en oppdatert status på hvordan en rekke nøkkelindikatorer har utviklet seg den siste perioden. Hovedfunnene i Oslo Outlook – Mars 2024 kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Privat næringsliv hadde i fjerde kvartal av 2023 en sysselsettingsvekst for tredje kvartal på rad. Sysselsetting i både privat og offentlig sektor i Oslo har aldri vært høyere.
  • Investeringsaktiviteten i oppstartsselskaper i både Oslo og Norden holder seg lav ved inngangen til 2024. Gjennom 2023 falt investeringsaktiviteten mer i Oslo enn den gjorde i Stockholm og København.
  • De to første månedene i 2024 har boligprisene steget til sammen 2,8 prosent. Igangsettingen av nye boliger i Oslo er svært lav.
  • Befolkningen i Oslo vokste i fjerde kvartal på grunn av nettoinnvandring. I tillegg har den innenlandske utflyttingen fra Oslo vært lavere i 2023 enn de to foregående årene, og denne trenden fortsatte fjerde kvartal av 2023.

Last ned rapporten her.

Nettpublisering og tidligere rapporter finner du her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo