skip to Main Content

Evaluering av pilotperiode for tilskudd til klimarådgivning

Menon Economics har, i samarbeid med Ruralis og NIBIO, evaluert pilotperioden med tilskudd til klimarådgivning. Evalueringen gjennomføres på oppdrag for Landbruksdirektoratet, basert på et oppdrag fra avtalepartene i jordbruksoppgjøret 2023.

Tilskudd til klimarådgivning skal gi gårdbrukere en helhetlig gjennomgang av gårdens klimaavtrykk og behov for klimatilpasning. Tilskuddet skal bidra til at gårdbrukere får økt kunnskap om klimagassutslipp, karbonopptak og klimatilpasning, med sikte på å gjennomføre klimatiltak. Gjennom ordningen kan gårdbrukere motta tilskudd i etterkant av fullført klimarådgivning. Ordningen har en pilotperiode på tre år, fra 2021 til 2023.

Vi vurderer at tilskuddsordningen i varierende grad har bidratt til økt kunnskap om klimagassutslipp, karbonopptak og klimatilpasning. Klimarådgivning bidrar i begrenset grad til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp, øker karbonopptak i jorda og bedrer klimatilpasning. I lys av evalueringsfunnene mener vi at andre, mer målrettede virkemidler bør prioriteres framfor tilskudd til klimarådgivning.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontaktperson: Annegrete Bruvoll.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo