skip to Main Content

Store støtteprogrammer for grønn omstilling har ikke påvirket kapitalflyt mellom USA og Europa

På oppdrag for Offshore Norge har Menon Economics utarbeidet en analyse av statlige støttemekanismer tilgjengelig for grønne næringer i USA, EU, Storbritannia og Norge. I rapporten fokuserer vi på tre næringer.  Disse er hydrogen, karbonfangst- og lagring (CCS) og havvind, som alle vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet. For hver av næringene vurderer vi hvilke støttemekanismer som er tilgengelig i hvert av markedene. Deretter vurderer vi hvordan støttemekanismer foreløpig har påvirket kapitalflyten, dvs. investeringer og utbygging, i de respektive næringene mellom USA, EU, Norge og Storbritannia.

Vi finner at USAs støttepakke til grønn omstilling, Inflation Reduction Act (IRA), har bidratt til å bygge opp grønne næringer i USA. Samtidig har EU, Storbritannia og Norge etablert egne støtteordninger for å utvikle grønne næringer, slik at IRA foreløpig har begrenset effekt på kapitalflyt mellom kontinentene. På lengre sikt er det mulig at utviklingen i USA vil ta seg opp og at vi kan komme til å se effekter på kapitalflyten mellom USA og Europa. Risikoen for dette varierer imidlertid mellom de tre næringene, og anses å være størst innen produksjon av  hydrogen. På sikt venter vi at forskjeller i støttemekanismene mellom EU/EØS og Storbritannia vil kunne påvirke kapitalflyten innad i Europa, og at denne effekten kan være større en flytting av kapital mellom det europeiske kontinentet og USA.

Rapporten kan leses her.

Kontaktperson er Jonas Erraia.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo