skip to Main Content

Vold i nære relasjoner og forebygging i Asker, Bærum og Lier

På oppdrag for Asker, Bærum og Lier Krisesenter har Menon Economics utredet den samfunnsøkonomiske kostnaden av vold i nære relasjoner i kommunene Asker, Bærum og Lier, samt belyst samfunnsverdien av senterets forebyggende innsats. Målet med rapporten er å synliggjøre hvordan forebygging ved krisesenteret kan bidra til å dempe de negative konsekvensene av vold i nære relasjoner.

Vi finner at de samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner i Asker, Bærum og Lier i forventning utgjorde 2,4 milliarder kroner for 2021. Av de tre kommunene, bærer Bærum kommune i forventning de største samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner, med 1,2 milliarder kroner i 2021. Tilsvarende for Asker og Lier er 1,0 og 0,2 milliarder kroner i 2021. Vårt forventede anslag bygger på en rekke forutsetninger og er derfor usikkert. Basert på nasjonale vurderinger fra Menon-rapporten “Samfunnskostnaden av vold i nære relasjoner” (2023), anslår vi at det er 80 prosent sannsynlighet for at den samfunnsøkonomiske kostnaden av vold i nære relasjoner for de tre kommunene samlet utgjorde mellom 2,0 og 2,9 milliarder kroner i 2021. Ved å se på kostnaden på lokalt nivå introduseres usikkerhet knyttet til lokale variasjoner. Konsekvensen kan være at usikkerheten er større enn vi har hatt grunnlag for å tallfeste.

Les rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo