skip to Main Content

Effektmåling av DIP-prosjekter fra 2018 til 2020

Menon Economics har i samarbeid med Travers gjennomført en effektmåling av Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) på oppdrag fra Design og Arkitektur Norge (DOGA). Effektmålingen undersøker effekter fra prosjektene som har fått støtte i perioden fra 2018 til 2020. Vi har sett på effektene 3-5 år etter avsluttet prosjekt. DIP gir midler til bruk av designkompetanse i idefasen av et prosjekt, og det er forventet at det tar tid før man kan se konkrete effekter.

Menon gjennomførte en tilsvarende måling for prosjektene som fikk støtte fra 2015 til 2017, og ser funnene i denne rapporten opp mot funnene fra forrige effektmåling. Resultatene fra rapporten bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget til DOGA i arbeidet med å videreutvikle programmet, og til å identifisere gode eksempler på effekter som oppstår i bedriftene som følge av DIP-prosjektene.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo