17. april 2020

Verdsetting av utrygghet ved skred

Denne verdsettingsstudien av utrygghet ved skred er gjennomført for alle transportetatene, som del av den store verdsettingsstudien for transportetatene der flere enhetspriser for ... Les mer

8. april 2020

Kostnader og nytte ved insektovervåking

Insekter spiller mange og svært viktige roller i naturen, både f.eks. som pollinatorer som er viktig for jord- og hagebruksproduksjon, som mat for fugl og fisk, som nedbrytere av ... Les mer