17. juni 2022

Det lønner seg å forebygge!

Klimaendringene gjør Norge mer utrygt. Endringene vil blant annet medføre større fare for ekstrem nedbør, flom, skred og stormflo, og slike hendelser vil skje hyppigere og med s... Les mer

10. juni 2022

Helsenæringens verdi 2022

Rapporten Helsenæringens verdi ble første gang utarbeidet i 2016 og har som hovedformål å beskrive hele den norske helsenæringen i tall. Årets rapport er den sjette i... Les mer

2. juni 2022

Havvind på Helgeland

På oppdrag fra Ocean Cluster Helgeland, Kunnskapsparken Helgeland og Nordland fylkeskommune har Menon Economics gjennomført en studie av ringvirkninger knyttet til utbyggingen av ... Les mer

1. juni 2022

Oslo Outlook – juni 2022

På oppdrag for Oslo Business Region har Menon utarbeidet Oslo Outlook – Juni 2022. Rapporten gir et oppdatert overblikk på utviklingen i Oslo det siste kvartalet, på tvers av t... Les mer

30. mai 2022

Flytende havvind

Menon Economics har gjennomført en studie som vurderer den langsiktige utviklingen i det globale markedet for flytende havvind, norske aktørers omsetningspotensial samt hvilke rin... Les mer