8. november 2023

IRA og den norske batterisatsingen

Menon Economics har på vegne av Freyr Battery gjennomført en analyse av Inflation Reduction Act (IRA) og den norske batterisatsingen. Dette arbeidet bygger videre på tidligere ... Les mer

2. november 2023

Industriens klimagassutslipp siden 1990

På vegne av Miljøstiftelsen ZERO har Menon utført en analyse av utviklingen av klimagassutslipp i norsk fastlandsindustri. Rapporten er laget i forbindelse med Zerokonferansen 20... Les mer

31. oktober 2023

Verdikjedeanalyse av havbruk til havs

På oppdrag for Biomarint Forum har Menon utført en verdikjedeanalyse av havbruk til havs. I rapporten drøfter vi potensialet for fremtidig sysselsetting og verdiskaping i Norg... Les mer