12. august 2020

Kan Norge tette eksportgapet?

På oppdrag fra Eksportkreditt har Menon kartlagt utsiktene til norsk eksport, og hvordan virkemidlene for næringsfremme i utlandet kan bidra til å øke norsk eksport fremover. Ra... Les mer

12. august 2020

Institusjonstilbudet i barnevernet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har hatt behov for en ekstern utredning av det statlige barnevernets system for styring, ledelse, kontroll og oppfølging av institusjonstilbude... Les mer

23. juni 2020

Effektmåling av nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Atlanterhavsvegen og Ryfylke. Formålet med oppdrage... Les mer