12. januar 2022

GCE Blue Maritime 2021

GCE Blue Maritime is one of three Global Centers of Expertise in Norway – the highest level in the hierarchy of Norwegian Innovation Clusters. Menon Economis has for six consecuti... Les mer

22. desember 2021

Gjennomgang av Merkur-programmet

I denne rapporten gjennomgår vi Merkur-programmet, en samling av offentlig finansierte tjenester og tilskudd som retter seg mot dagligvarebutikker og bokhandlere i distriktene. Rap... Les mer