21. januar 2020

Gevinster ved kommunesammenslåinger

Menon har analysert tre tidligere kommunesammenslåinger i et prosjekt for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten er å formidle erfaringer til de nylig sammenslåtte k... Les mer

17. januar 2020

Nye muligheter i Bergensregionen

I denne analysen studerer Menon, i samarbeid med COWI, effektene en etablering av flere datasentre i Bergensregionen vil ha på sysselsetting, verdiskaping og videre næringsutvikli... Les mer

16. januar 2020

Er data «den nye oljen» for Norge?

På oppdrag fra NHO har Menon, i forbindelse med NHOs «Veikartprosess», utarbeidet rapporten «Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?». Rapporten viser vi at data som re... Les mer