19. desember 2018

Nytt klimaforskningsprosjekt til MERE

Sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som er prosjektleder, Peking universitet, Institute of Tibet Plateau og Universitetet i Oslo skal Menon senter for ressurs- og ... Les mer

17. desember 2018

Tiltak for å ta vare på truet natur

I et stort prosjekt for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) utarbeidet kostnader for en rekke aktuelle tiltak for å ta vare på 90 truede arte... Les mer