1. februar 2021

Klimavurderinger av Oslos kommunebudsjett

Kommunene har ambisiøse mål om å redusere utslippene av klimagasser fram mot 2030 og 2050, og klimatilpassing er et nytt tema der kommunene legger strategier for å sikre høyest... Les mer

24. januar 2021

Energiutredning for Bergen

Menon har kartlagt historisk energiforbruk i Bergen kommune for årene 2009 til 2018, og framskrevet forbruket til 2030. Etter våre anslag har energiforbruket vært noenlunde uendr... Les mer

5. januar 2021

Destinasjonsanalyser for NHO Reiseliv

I 2019 og 2020 har Menon Economics, på oppdrag for NHO Reiseliv, utarbeidet 10 destinasjonsanalyser hvor vi ser nærmere på reiselivets verdi og betydning i Norges største byer o... Les mer