3. april 2024

Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

På vegne av Fornybar Norge, Nelfo, Solenergiklyngen, NBBL og Norsk Eiendom, har Menon Economics og DNV identifisert en rekke utfordringer som må løses for å realisere Stortinget... Les mer

18. mars 2024

Oslo Outlook – Mars 2024

På oppdrag for Oslo Business Region har Menon utarbeidet Oslo Outlook – Mars 2024. Rapporten gir et oppdatert overblikk på utviklingen i Oslo det siste kvartalet av 2023, på tv... Les mer